22 Tipi tape (mastered)

S/3.00

  •     22 Tipi tape (master) (mp3cut.net)

TIPI TAPE

Música: Rosi Estremadoyro Meza

Tipi tape, tipi tape, 
tipi tape tipitón
Tipi tape zape zape
zapatero remendón.
Tipi tape todo el día
todo el año tipitón
tipi tape tipi tape
martillando en tu rincón.